Terapia małżeństw i par

Psychoterapia małżeństw i par – praca nad trudnościami pojawiającymi się pomiędzy dwojgiem dorosłych ludzi, polega na spotkaniach psychoterapeuty z obojgiem partnerów.
Po wnikliwym zbadaniu problemów dąży się do poprawy komunikacji, rozpoznawania i wymianie potrzeb, rozpoznawania i okazywania uczuć, a także rozwiązania konkretnego problemu.

Celem terapii jest znalezienie satysfakcjonującego obojga partnerów rozwiązania.