Psychoterapia

Psychoterapia – wywodzi się z dwóch greckich określeń: psyche (dusza) i therapein (leczyć). Jest to specyficzny rodzaj rozmowy przeprowadzonej przez życzliwie ustosunkowaną osobę, która skupia się na pytaniach dotyczących natury ludzkiej, zdrowia i choroby człowieka, cierpienia i trudności.

Celem psychoterapii jest wprowadzenie zmian w radzeniu sobie z kłopotami, w relacjach oraz ulga w cierpieniu. Efektem jest poprawa jakości życia, wyeliminowanie dotychczasowych objawów. Psychoterapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa.