Uzależnienie od narkotyków

Narkotyki – jest ich wiele:

Marihuana, haszysz, skun, olej haszyszowy to występujące w różnej postaci przetwory konopi indyjskich. Długotrwałe używanie może prowadzić do: zaburzonej oceny sytuacji, spadku koncentracji uwagi, obniżonej sprawności w prowadzeniu pojazdów, przewlekłego zapalenia oskrzeli i krtani, ogólnego zobojętnienia u osób zażywających przetwory konopi w stanie obniżonego nastroju mogą powstać stany depresyjne, lęki a nawet psychozy.

Amfetamina – długotrwałe używanie może prowadzić do silnego uzależnienia psychicznego, zaburzeń zachowania, rozwoju stanów depresyjnych połączonych z myślami samobójczymi, w skrajnych przypadkach do psychoz, śpiączki i śmierci.

Kokaina – długotrwałe używanie może prowadzić do stanów depresyjnych i tendencji samobójczych, urojeń prześladowczych i lęku, stanów delirycznych, impotencji, zakrzepów krwi, utraty przytomności, śmierci.

Ecstasy – nawet jednorazowe zażycie może prowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu, zaburzeń pracy nerek i wątroby, śmierci spowodowanej zablokowaniem sygnałów pozwalających mózgowi kontrolować prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

LSD – może wywołać depresje, stany urojeniowe

Grzyby halucynogenne – niebezpieczeństwo zażywania. Nigdy nie wiadomo jak zadziałają. Wysokie ryzyku śmiertelnego zatrucia oraz przewlekłej psychozy.

Opiaty – do tej grupy należą między innymi: heroina, morfina, kodeina. Nawet jednorazowe zażycie może prowadzić do uszkodzeń wątroby, zakażenia wirusem HIV, spadku odporności, śpiączki, śmierci z przedawkowania

Jakie zmiany w człowieku powodują narkotyki?

Długotrwałe zażywanie narkotyków pociąga za sobą konsekwencje somatyczne, zaburzenia w sferze emocjonalnej, osobowościowej, a także wpływa na wygląd zewnętrzny.
Zażywanie jakichkolwiek narkotyków nie pozostaje bez wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.