Uzależnienie od hazardu

Zaburzenie dotyczy częstych, powtarzających się epizodów uprawiania hazardu, które dominuje w życiu człowieka, prowadzą do naruszenia norm oraz zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych. Dotknięci tym zaburzeniem, ryzykują utratą pracy, zaciągają długi oraz kłamią. Opisują intensywny popęd do gry, nad którym trudno im zapanować, połączony z pochłonięciem przez myśli i wyobrażenia dotyczące czynności hazardowych oraz okoliczności, które im towarzyszą. Popęd do hazardu narasta w sytuacjach stresowych. Istotną cechą tego zaburzenia jest uporczywie powracający się hazard, który trwa i często narasta mimo takich niepomyślnych konsekwencji społecznych, jak: zubożenie, zakłócenia stosunków rodzinnych oraz rozbicie własnego życia.

Objawy uzależnienia od hazardu

Silna potrzeba lub poczucie przymusu grania odczuwane w sposób oczywisty w okresach, w których gra jest niemożliwa lub, w których osoba grająca sama powstrzymuje się przed graniem.

Trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z graniem, zaburzona kontrola nad powstrzymaniem się od grania w ogóle oraz nad długością czasu poświęconego na granie.

Objawy abstynencyjne przy próbach przerwania lub ograniczenia grania (niepokój, rozdrażnienie, gorsze samopoczucie)

Zmiana tolerancji, spędzanie coraz większej ilości czasu wolnego na graniu bądź przeznaczanie na granie coraz większych kwot w celu uzyskania zadowolenia lub dobrego samopoczucia.

Postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań na rzecz grania. Wzrost koncentracji na graniu.

Kontynuowanie grania pomimo szkodliwych następstw fizycznych, psychicznych i społecznych.

Symptomy utraty kontroli

 • Szukanie okazji do grania
 • Używanie specjalnych zabiegów umożliwiających granie
 • Coraz częstsze granie
 • Zrywanie kontaktów towarzyskich, izolacja na rzecz grania
 • Dbanie o to by móc zagrać
 • Granie w godzinach pracy lub od razu po pracy
 • Granie w samotności
 • Poszukiwanie przyczyn grania, tłumaczenia
 • Sztuczne narzucanie sobie okresów abstynencji
 • Granie ciągami
 • Stopniowe rezygnowanie z wartości, norm, zainteresowań na korzyść grania
 • Zakładanie przegrania określonej kwoty pieniędzy, po czym już w trakcie grania rezygnacja z zamierzenia, przegranie większej kwoty