Uzależnienie od alkoholu

Alkohol etylowy jest substancją chemiczną, która silnie wpływa na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, na procesy biochemiczne w mózgu, które regulują zjawiska emocjonalne, poznawcze i behawioralne.

Objawy uzależnienia od alkoholu

Silne pragnienie przyjmowania substancji bądź poczucie przymusu jej przyjmowania (głód alkoholowy) – intensywne myślenie o alkoholu, trudna do odparcia chęć wypicia alkoholu. Głód alkoholowy jest połączony z narastającym rozdrażnieniem, napięciem, niepokojem. Głód ten może wystąpić w różnych sytuacjach, miejscach i okolicznościach.

Upośledzenie zdolności kontroli ilości przyjmowanej substancji, czasu i okoliczności rozpoczęcia i zakończenia picia (utrata kontroli). To sytuacje, w których następuje przekroczenie wcześniej założonej ilości spożytego alkoholu bądź sytuacje kiedy osoba spożywa alkohol przez kilka dni pod rząd (tzw. ciąg alkoholowy).

Zespół abstynencyjny występuje w następstwie przerwania lub zmniejszenia ilości zażywanego alkoholu. Objawy abstynencyjne są następujące: drżenie mięśniowe, nadmierna potliwość, bóle mięśniowe, bóle głowy, nudności, biegunki, wymioty, bezsenność, zaburzenia snu, rozdrażnienie, niepokój, lęk itp.

Zmiana tolerancji na alkohol charakteryzuje się zmniejszeniem doznań psychofizycznych po użyciu tej samej dawki co uprzednio lub konieczności jej zwiększenia dla uzyskania podobnego.

Zaniedbywanie i utrata ważnych dotychczas, alternatywnych wobec picia alkoholu źródeł przyjemności i aktywności związanej z posiadanymi zainteresowaniami na rzecz wydłużania czasu na zdobywanie i picie alkoholu.

Choroba alkoholowa

To choroba chroniczna, postępująca, śmiertelna. Nie jest możliwe jej całkowite wyleczenie. Możliwe jest jej zatrzymanie, zahamowanie jej objawów i szkód z nią związanych.
Określenie chroniczna i postępująca oznacza, że pojawiające się zmiany fizyczne, emocjonalne i społeczne sumują się i powiększają wraz z kontynuowaniem picia.
Choroba śmiertelna, nieleczona prowadzi nieuchronnie do śmierci (np. w wyniku marskości wątroby, zawału serca).