Leczenie uzależnień

Uzależnienie to potrzeba zażycia jakiejś substancji (np. alkoholu, leków, narkotyków) bądź wykonania jakiejś czynności (np. grania, obstawiania zakładów, korzystania z komputera, internetu, nadmiernej dbałości o tężyznę fizyczną – bigoreksja). O uzależnieniu mówimy kiedy zażywanie substancji lub podejmowanie zachowań wymyka się spod kontroli.

Zanim przejdę do omówienia problemów związanych z leczeniem poinformuję Państwa jakimi uzależnieniami się zajmuję:

Specjalizuje się także w terapii osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, ofiar przemocy.

Rodzina: Partnerzy oraz dzieci osób uzależnionych

Współuzależnienie odnosi się do osób, które żyją w związku z osobą uzależnioną. Współuzależnienie to koncentracja na problemie bliskiej osoby, która prowadzi do zaniedbywania własnych potrzeb, rozchwiania emocjonalnego i cierpienia.

Dorosłe Dzieci Alkoholików – określenia tego używa się w stosunku do osób, które pochodzą z alkoholowych rodzin…